Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten doen hun werk niet allemaal goed.

Wat is uw ervaring met uw arbodienst?
Er zijn arbodiensten die basisartsen inzetten om de kosten te drukken en deze zijn wettelijk niet bevoegd om een diagnose te stellen over een zogenaamd zieke werknemer.
Wel schrijft zo´n arbodienst dat de werknemer op consult is geweest bij een bedrijfsarts terwijl dit een basisart is.
Dit is titelmisbruik en uiterst strafbaar.
Aan de andere kant ben je als werkgever met dit klote arbeidsrecht aan de goden overgeleverd.
Een voorbeeld: De basisarts constateerde dat deze werkneemster niets meer kon en dus 100% arbeidsongschikt was. Opvallend is dat er op Facebook een feestende en zuipende werkneemster te zien was op haar niet toegezegde vakantie in Thailand.
Ook zijn er getuigen die zien dat deze zogenaamde zieke werkneemster een tuin aan het aanleggen is en zwart werkt.
Mijn conclusie is dus vrij logisch: Foute diagnose.
Het is te hopen dat u nooit ziek personeel krijgt. Toch is het verstandig om een arbodienst te hebben als werkgever.
U loopt anders de kans om nog een paar jaar loondoorbetaling te voldoen in opdracht van het UWV. Dit valt onder de noemer: Middenstandertje uitknijpen!
Nog beter is om personeel nooit geen vast contract te geven.

Arbodiensten ten overvloede. Let op!


Voor werkgevers is het echter oppassen geblazen.
Ook als u goede afspraken maakt met de arbodienst, zult u steeds alert moeten blijven of het ziekteverzuim van uw werknemers wel zo voortvarend ter hand wordt genomen als u is beloofd en zoals het omschreven staat in het contract met uw arbodienst.
De werkgever is uiteindelijk diegene die voor de hele loonsanctie opdraait als het misgaat en in 99% van de gevallen niet uw arbodienst, die eventueel fouten gemaakt heeft.
Er zijn arbodiensten die hun naam veranderen indien er stront aan den knikker is.
Pas na bijvoorbeeld een uitzending van Zembla worden deze naamsverandering doorgevoerd.
In de tweede kamer zijn hier zelfs vragen over gesteld.
Je wordt er niet goed van en krijg er een slappe Harry van.
Maar dan moet men met je slappe Harry naar de bedrijfsarts die bij sommige arbodiensten een basisarts is en dus niet goed kan concluderen wat er precies met je slappe Harry aan de hand is.
Bij een erkend bedrijfsarts kan geconcludeerd worden dat ie zo slap nog niet is, bij een basisarts, die er misschien eerst ´n likkie aan geeft blijft ie slap.
Misschien dat zijn assistente even wilt kijken?
Ik ga alvast gebukt staan!
Omgekeerd mag ook. Assistente Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten

Goed nieuws voor werkgevers.
Onlangs deed het Hof Amsterdam een uitspraak waaruit bleek dat een arbodienst aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de werkgever geleden (loon)schade omdat de arbodienst geen adequate verzuimbegeleiding heeft geboden (zaaknr. 874/04). Deze uitspraak kan ook voor u van pas komen als uw arbodienst zich niet houdt aan de gemaakte afspraken over verzuimbegeleiding.
Neem dit voorbeeld.
Het wordt hoog tijd dat dit gedoe over is.
Opzouten met die goedkope basisartsen die niet capabel zijn om vast te stellen of een zogenaamd zieke werkneemster ongesteld is of niet.
Hoe dan ook er zijn vele kleine ondernemers kapot gegaan door toedoen van arbodiensten.
Deze moeten dus keihard aangepakt worden.
Vierendelen en/of in de brand steken is misschien wat overdreven, maar aan de schandpaal nagelen mot kunnu, jonghuuu...
☛ Rechterkolom gaat over een onderneemster die kapot is gegaan doordat haar arbodienst een basisarts inzette.

Arbodiensten.

ᐅ Schrijf uw ervaring met arbodienst. Arbodiensten. ➤
➤ Is deze aan te raden? Of gebruikt deze dienst basisartsen i.pv. bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar ervaring met deze arbodienst. Hoe een arbodienst grote invloed had op het beeindigen van haar zaak.
Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst.

Arbodienst.


ᐅ Uw ervaring met uw arbodienst? Arbeidswet.

Arbo dienstverlening.

.
ANKO
ᐅ Ervaringen met arbodienst Arbodiensten totaal onbetrouwbaar en belust op geld?

Arbodiensten

.
ᐅ Mijn ervaring met arbodienst. Wat is uw ervaring? ➤ Gaat u deze arbodienst ´´ aanraden bij uw collega´s?
Gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. ᐅ Ervaringen met arbodienst .

Arbo De Pantergreop uit Drachten.

ᐅ Ervaringen met arbodienst .


Geef uw mening over arbodienst .
ArboExtra.
ArboExtra is overgegaan in arbodienst De Panteroep zoals is te vinden op internet.
Verzuimreductie naamsverandering.
➤ Is deze aan te raden? Gebruikt deze dienst basisartsen i.pv. bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar ervaring met deze arbodienst en het Hoe een arbodienst grote invloed had op het beeindigen van haar zaak.
Arbo extra
.
ᐅ Uw ervaring met arbodienst Arbeidswet.
Arbo diensten.
.
ᐅ Arbodienst . Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ᐅ Arbodienst De .
Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ➤
Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst.
Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst. ➤
Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst.
Hoe een arbodienst grote invloed heeft op het beeindigen van haar zaak.
Arbodienstverlening.

Arbodiensten in Nederland

Mijn arbodienst.
- Ervaring van een onderneemster die haar zaak heeft moeten sluiten.
Komt dit door haar arbodienst? Oordeel zelf en geef uw mening.

- Het verhaal van onderneemster en haar man.
Mijn arbodienst maakte bij mij een niet al te beste indruk en ik zal deze dan ook niet snel aanbevelen bij mijn kennissenkring.
Van het niet adequaat reageren op berichten mijner zijds en een naar mijn menig niet capabelle "basisarts" heb ik niet gekregen zoals in mijn contract staat omschreven.
Nadat ik het contract had afgesloten via mijn branche organisatie valt te lezen dat ik recht heb op een wettelijk erkend bedrijfsarts(1.17).
Dit is niet gebleken in mijn zaak bij deze arbodienst.
Deze arbodienst zette een basisarts op mijn zieke personeelslid met alle gevolgen van dien.
Wel zette mijn arbodienst in het verzuimsignaal dat mijn werkneemster naar de bedrijfsarts is geweest. Dit is titelmisbruik.
17 maanden procederen met als uiteindelijk resultaat dat deze zieke dame opgetyfd is omdat ik mijn zaak heb gesloten.
Dit was de enige manier om van dit etter af te komen.
En tegenstribbelen dat ze heeft gedaan, terwijl (volgens haarzelf)ze bijna terminaal was(Het Münchhausen syndroom) wilde ze perse in vaste dienst blijven.
Dat feest ging niet door.
Zo ziek als deze deed voorkomen was ze niet, ze was volgens de basisarts 100% arbeidsongeschikt.
Opvallend is dat deze zeer zieke werknemeemster zuipend en feestend te zien is op de livevideo´s op Facebook in Thailand, tijdens haar niet toegezegde vakantie door de werkgever.
Ik had het idee, dat ik als werkgever een arbodienst neem, dat ik van deze mag verwachten dat deze arbodienst veel werk uit handen neemt.
Ik moest bijna alles zelf doen. Van verdwenen bezoeken aan de basisarts aangaan tot aan het niet invullen van het plan van aanpak van het zieke personeelslid. Ik moest overal zelf achteraan.
Ook op terugbelverzoeken is niet gereageerd.

Casemanager.

Mijn arbodienst zette diversen jonge casemanagers op mijn zaak en ik vraag mij af of deze ervaring genoeg hebben om met deze uiterst vreemde zaak om te kunnen gaan.
Vreemd.
Het personeelslid kon niet op vakantie op de datum die deze had aangevraagd bij werkgever, ze mocht wel daarna maar dit kwam mevrouw niet uit omdat deze dan niet op haar verjaardag in Thailand zou kunnen zijn.
Oplossing: Dan melden we ons toch gewoon ziek met een hersenvliesontsteking!
Van deze ernstige aandoening is werkneemster na een observatiedag in goede gezondheid ontslagen vanuit het ziekenhuis na 1 dag!!!(Bewijs aanwezig). Dus was het wel een hersenvliesontsteking? Neen, na maanden procederen kwam haar advocaat opeens met de mededeling dat het een ´hersenbloeding´ zou zijn geweest.
Opmerkelijk om dan na 1 dag alweer thuis te zijn.
Toch kreeg ze het voor mekaar om zonder toestemming van de werkgever op vakantie te gaan en 15 maanden 100% arbeidsongeschikt te blijven. Sterker nog, deze dame is zo de WIA ingerold. Maar werkt zwart thuis, ahummm????
De basisarts gaf toestemming voor vakantie mits tweede behandelaar dit ook goed zou vinden.
Opvallend was dat er geen tweede behandelaar was!!!
Het koste mij erg veel tijd om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken.
Erg bont. Mag een case manager het wel erg bont maken door mij mede te delen dat dit een ondernemersrisico zou zijn? NIIIEEET. Daarom schakel ik jullie in.
Pfff...
Geen arboarts langssturen:
Omdat ik het donkerbruine vermoeden had dat de zieke medewerkster alles in scene heeft gezet om toch maar met vakantie te kunnen zou je denken dat deze arbodienst wel een arboarts zou langssturen, maar nee.
Ik had hier wel om gevraagd.
Mij is medegedeeld door de casemanager dat men blij was dat ik noodgedwongen moest stoppen met mijn zaak omdat ik 1/3 omzet miste en de kosten doorliepen.
Zo vertelde de casemanager mij dat dit niet leuk is voor mij maar dat "hun" van deze bizarre zaak af waren, zij wisten ook niet hoe hier mee om te gaan omdat de medewerkster zich net langs of soms net over het randje van de wet begaf.
Toen ik mijn arbodienst aansprakelijk stelde voor gemaakte fouten is mijn partner uitgenodigd voor een gesprek bij Van der Valk hotel. Dit was volgens de directeur van mijn arbodienst om te luisteren welke problemen ik had ondervonden.

Het gesprek is er geweest, maar een oplossing? Zo ver is het niet gekomen.
Ook opvallend is dat er op sommige websites valt te lezen over diversen naamsveranderingen, zoals is te zien in de televisieuitzending van Zembla uit 2012.Worst voorgehouden: Tijdens het gesprek gaf mijn partner aan wat er zoal is fout gegaan.
Achteraf heb ik het vermoeden dat dit een spel is geweest tussen de verzekering en De Arbo om de hei te overkijken en tijd te rekken.
Immer wist de oud directeur dat hij deze arbodienst zou gaan verlaten.
☛ Na vele Whatsappberichten via mijn partner kwam stukje bij beetje naar boven dat deze oud directeur zijn uiterste best heeft gedaan om mij via een coulanceregeling schadeloos te stellen.
Helaas, heeft deze het niet voor mekaar gekregen en stelt dat deze arbodienst niet aansprakelijk is.
Vanwaar die z.g.n. coulanceregeling proberen?
De rechter zal zich dit ook afvragen.
Het feit blijft dat deze arbodienst aansprakelijk is voor het inzetten van een basisarts en geen erkende bedrijfsarts, en voor de mijn inziens nalatigheden. En dat zijn er volgens mij velen.
Indien ik ooit weer een zaak open, dan nooit maar dan ook nooit meer deze arbodienst.
gladde Aal
Wordt vervolgd.(13-05-2018)
24 september 2018. Einde verhaal voor deze werkgeefster. Arbodienst, basisarts stellen vast dat deze niet aansprakelik zijn. Gang naar de rechtbank die 100% een goede uitslag zal geven kan niet. Alle centen op.

Rechtzaak.


De afgelopen jaren zijn er zeer diverse rechtszaken gevoerd over de vraag of de arbodienst aansprakelijk is te houden voor een loonsanctie.
De belangen zijn immers substantieel: wanneer een werkgever het loon bijvoorbeeld een jaar langer moet doorbetalen, kan de schade al snel enkele tienduizenden euro's bedragen.
En ook de schade die een z.g.n. zieke mederwerker veroorzaakt omwille een vakantie kan hoog oplopen en zelfs je zaak kapot maken.
Zo wees de rechtbank in een recente zaak tegen ArboNed een schadevergoeding toe van € 36.817,30, omdat ArboNed zich te weinig actief had opgesteld en de aan haar toevertrouwde regierol onvoldoende had waargemaakt.
Ook had ArboNed zich naar het oordeel van de rechtbank en (later) het gerechtshof te weinig ingespannen om de relevante medische stukken te verkrijgen en een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten.
Op grond van al die omstandigheden vond de rechtbank het beroep van ArboNed op haar aansprakelijkheidsbeperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en liet zij die beperking buiten beschouwing.

Arbeidrecht Nederland

Kijk uit met welke arbodienst je in zee gaat!