Arbodiensten. Arbeidsrecht

Rechtspraak in het arbeidsrecht.

Mijn ervaring met de rechtspraak in Nederland is ronduit KUT. Indien men het internet afstruint vindt men alleen maar advocaten en zaken die ten voordele zijn voor de werknemers.
Alleen maar zoekresultaten hoe je een werkgever het best een poot uit kan draaien.
Hou rekening hiermee, hou rekening daarmee en geen enkele website heeft de juiste adviezen voor de werkgever.
Waarschijnlijk omdat deze er niet zijn. Men zal zeggen wat is deze website negatief, vindt je het gek?
Na 17 maanden procederen tegen een werkneemster die niets mankeerde maar wel betaald moest worden en zonder vtoestemming heerlijk 5 weken op vakantie naar Thailand is geweest kan men indenken dat het geloof in de Nederlandse rechtstaat ver beneden het nulpunt is gekomen. Sowieso is de Nederlandse rechtstaat een lachertje daar zijn voorbeelden genoeg van.
Arbodiensten.

Rechtspraak arbeidsrecht.

Arbodiensten totaal onbetrouwbaar en belust op geld? ᐅ Mijn ervaring met arbodienst. Wat is uw ervaring? ➤ Ik zal deze arbodienst niet snel aanraden bij mijn collega´s. Basisartsen aanwezig. Kijk uit! ➤ Er zijn in het arbeidsrecht maar weing gerechtelijke uitspraken waarbij de werkgever in het gelijk wordt gesteld. De werknemer staat ten alle tijden in zijn of haar recht. Als werkgever kun je alleen gebukt staan, en daar komt ie..ahhhh.. ➤ Er zijn in het arbeidsrecht maar weing gerechtelijke uitspraken waarbij de werkgever in het gelijk wordt gesteld. De werknemer staat ten alle tijden in zijn of haar recht. Als werkgever kun je alleen gebukt staan, en daar komt ie..ahhhh... Rechtspraak in het arbeidsrecht is een lachertje. ᐅ Rechtspraak in het arbeidsrecht. Vaak tegen de werkgever.

Arbeidsrecht in Nederland

Rechtspraak.

- Asscher. Volgens toenmalig Minister Asscher waren de rechten van personeel nog niet goed genoeg. Deze man die gelukkig geen rol meer speelt in de Nederlandse politiek zorgde er voor dat geen enkele ondernemer ooit nog iemand een vast contract geeft.

De politiek.

De politiek is de omgekeerde wereld. Waarom geen korting op b.v. de loonbelasting indien een werknemer iemand in vaste dienst neemt.
Nu is een vast contract een blok aan je been. Denk maar een als men als werkgever met pensioen wilt. Onmogelijk. Men zit dan met de bekende transitievergoeding.
Alles wat je hebt opgebouwd kun je aan je personeel geven als dank dat je met pensioen gaat. Er zijn ook andere zaken waarmee je als werkgever bent overgeleverd aan het UWV. Deze doet ook maar wat.
Lees hier weer een vreemde zaak waarbij iemand die terminaal is gewoon 4 uur per dag aan de slag moet terwijl in mijn zaak iemand de boel in de maling neemt en lekker twee jaar kan thuisblijven en zo de WIA inloopt.
Denkt nou niet dat als u de Wet Poortwachter volgt dat dit een zekerheid voor u is. Het maakt geen ene reet uit. Werkneemster is en blijft ziek ondanks dat deze feestend te zien is op haar niet toegezegde vakantie. Wet Poortwachter, pfff
Werkgevers moeten gewoon maar klakkeloos twee jaar loondoorbetaling en potentieel tien jaar uitkeringskosten betalen als er fouten worden gemaakt bij het UWV? Dit gebeurd namelijk regelmatig!
Je wordt toch niet goed van al die wetsveranderingen?
We hadden de Wet terugdringing ziekteverzuim (1994), de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz, 1996), de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid (Pemba, 1998) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ, 2004) en volgende week krijgen we de wet Dikke lul, drie bier waarin wordt vastgelegd dat de winst uit de onderneming moet worden uitgekeerd aan het personeel zodat u als werkgever naar de voedselbank kan.
Hier kunt u niets aan doen zolang het arbeidsrecht een kant op gaat.

Arbeidrecht Nederland

Werkgevers zijn de lul!