Transitievergoeding is spaarpot voor werknemers.

Het kabinet wil nog meer ruimte bieden aan cao-partijen om af te wijken van de transitievergoeding bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Bedrijfseconomische redenen

Omdat het zo goed gaat met uw bedrijf kun je als werkgever ook nog aan het gas gaan door deze transitievergoeding. De voorwaarde van een ‘gelijkwaardige’ voorziening uit art. 7:673b BW komt bij dit ontslag te vervallen. De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2018. Voorwaarde om af te wijken van de transitievergoeding via de cao is dat er sprake moet zijn van een redelijke financiële vergoeding of een voorziening gericht op het beperken van werkloosheid (of een combinatie van beide). Tuurlijk de werknemer moet en zal beloond worden. De vraag is hoezo. Deze heeft toch salaris genoten?

Arbeidsrecht in Nederland

Transitievergoeding

- Een transitievergoeding is niets meer dan een spaarpot voor de werknemers. De werkgever is verplicht om 1/3 maansalaris per jaar te sparen tot op het moment dat de medewerker wordt ontslagen of dat de werkgever wilt stoppen of met pensioen wilt gaan. In 2017 kreeg iedere werknemer die door de werkgever wordt ontslagen een transitievergoeding als het dienstverband langer dan 24 maanden heeft geduurd (art. 7:673 BW). Dit was nog niet genoeg volgens Asscher zodat per 2018 je als werkgever per direct, dus vanaf de eerste dag dienstverband 1/3 maansalaris apart kan zetten zodat de werknemer alvast een spaarpotje heeft na afloop van het dienstverband. Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding indien hij bijvoorbeeld zelf ontslag neemt of het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen. Verwijtbaar handelen houdt in dat een werknemer je strot doorsnijd.

Strot doorsnijden

Heel misschien valt dit onder verwijtbaar handelen. Voor de rest is niets maar dan ook niets verwijtbaar. Ook al doet het personeelslid niet mee aan integratie of wat dan ook. Transitievergoeding is in beginsel in het leven geroepen voor een overbrugging naar een nieuwe baan. Waarom dan 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar? Indien men 20 jaar heeft gewerkt is dit 20 maal 1/3 maandsalaris. Indien men 2 jaar heeft gewerkt is dit twee maal 1/3. Zoeken naar een nieuwe baan duurt bij allebei even lang! Op grond van art. 7:673b is het mogelijk om via de cao af te wijken van de transitievergoeding. De transitievergoeding is niet van toepassing als er middels een cao een gelijkwaardige voorziening wordt geboden. De vakbond die deze cao heeft afgesloten, dient gericht te zijn op het behartigen van de belangen van de werknemers. Bovendien dienen werkzame leden uit de onderneming of bedrijfstak deel uit te maken van de vakbond.
Dus als men zich ziek wilt melden met een ziekte die niet aantoonbaar is, faked dan fibromyalgie. Geloof me je kunt het zomaar twee jaar uitzingen.

Arbeidrecht Nederland

Werknemer is lachende derde!

Verhalen van kapotte ondernemers

Lees en huiver. Uw verhaal ook hier? Stuur een mail.
Kapsalon
Omg. Rotterdam

Deze onderneemster is kapotgemaakt door een kapster met een Thaise achtergrond die met vakantie wilde voor de kerstdagen. Door drukte onmogelijk, mocht wel daarna. Kapster nam hier geen genoegen mee. Lees

Gokhal
Brabant

Op camera vastgelegd, personeel dat geld verduisterd en steelt. Onslag op staande voet. Maar ho, ho, ho.... Dit pikt de rechter niet... Gewoon betalen.verder...

Arbeidsrecht. Zo kan het niet langer.