Arbodiensten. Arbeidsrecht

Deze onderneemster is niet content met Schouten Zekerheid.
Zeker niet toen zij door arbodienst De Pantergroep een basisarts kreeg toegewezen.

Assistente Arbodiensten. Arbeidsrecht

Verzuimverzekeraars:

Wat mag men verwachten van Schouten Zekerheid en De Pantergroep?

Gedurende het re-integratietraject ondersteunt de arbodienst de werkgever bij het begeleiden en het papieren werk bij een zieke werknemer.
Zo staat er in de overeenkomst van Schouten zekerheid bij punt 1.17:
Er is recht op een erkende bedrijfsarts.
Deze erkende bedrijfsarts heeft de werkgeefster in dit verhaal niet gekregen.
Dit door toedoen van arbodienst De Pantergroep welke is toegewezen door Schouten zekerheid.
Werkgeefster kreeg een basisarts toegewezen.
Wat is uw mening over Schouten Zekerheid? Lees meer.
ᐅ Verzuimverzekeraar Schouten zekerheid. Geef uw mening.

verzuimverzekeraar Schouten zekerheid.

➤ Deze onderneemster is niet content met Schouten zekerheid. Zeker niet toen zij door arbodienst De Pantergroep een basisarts kreeg toegewezen.

Verzuimverzekeraar Schouten Zekerheid.

Onvrede.
- Verhaal van een onderneemster die nu haar zaak kwijt is doordat een basisarts niet capabel genoeg bleek te zijn om door een zogenaamd ziek personeelslid te prikken.
Hoe makkelijk dit gaat leest u hier.
Komt dit door verzuimverzekeraar Schouten Zekerheid die arbodienst De Pantergroep op mijn zaak zette?
Oordeel zelf en geef uw mening.

- Het verhaal van onderneemster en partner.

Geen beste indruk.


Arbodienst "De Pantergroep"
maakte bij mij een niet al te beste indruk en ik zal deze dan ook niet snel aanbevelen bij mijn kennissenkring.
Sterker nog, ik zal ze het afraden.
Van het niet adequaat reageren op berichten mijner zijds en een naar mijn menig niet capabelle basisarts ging het niet zoals gewenst.
Toen ik het contract afsloot bij Schouten Zekerheid wist ik niet dat Schouten Zekerheid mij arbodienst De Pantergroep uit Drachten zou aangeven alszijnde mijn arbodienst.
Indien ik dit van tevoren had geweten was ik zeker niet in zee gegaan met zowel Schouten Zekerheid alsmede arbodienst De Pantergroep.
In het contract dat ik afsloot met Schouten zekerheid staat te lezen dat ik recht heb op een erkende bedrijfsarts.
Dit is niet gebleken in mijn zaak bij arbodienst De Pantergroep.
Deze arbodienst zette een basisarts in op een van mijn zogenaamd zieke personeelslid met alle gevolgen van dien.
De Pantergroep zegt niet aansprakelijk te zijn omdat de basisartsen onder supervisie zouden staan van een erkende bedrijfsarts.

Grove fouten.Dit neemt niet weg dat arbodienst De Pantergroep grove fouten heeft gemaakt zoals:

Het niet langsturen van een arboarts terwijl ik hier wel om vroeg, het niet goed begeleiden van het gehele proces,
het aangeven van de casemanager dat ´ze´het niet erg vonden dat ik stopte met mijn bedrijf omdat dit wel een erge ingewikkelde zaak was,
afspraken verdwenen, afspraken verzet zonder medeweten van mij als werkgever,
achter mijn rug om e-mailverkeer tussen zogenaamd zieke werkneemster en de basisarts, niet achter een niet ondertekend plan van aanpak aangaan,
dit kon ik zelf doen, vier verschillende casemanagers, zonder toestemming van mij als werkgever toch op vakantie door zogenaamd zieke personeelslid,
het niet adequaat reageren van de basisarts om te verifiëren dat er een doktersverklaring is van een tweede behandelaar,
deze tweede behandelaar was er niet op moment van schrijven in het dossier door de basisarts.
17 maanden procederen zonder resultaat met mijn zogenaamd zieke personeelslid.
Ik had het idee dat als ik een arbodienst neem dat ik van deze mag verwachten dat deze arbodienst veel werk uit handen neemt.
Ik moest bijna alles zelf doen. Van het achter bezoeken naar een basisarts aangaan tot aan het niet invullen van het plan van aanpak van het zieke personeelslid. Ik moest overal zelf achteraan.
Ook op terugbelverzoeken is niet gereageerd.

Casemanager.

De Pantergroep zette een jonge casemanager op mijn zaak en ik vraag mij af of deze ervaring genoeg heeft om met deze uiterst vreemde zaak om te kunnen gaan.
Ik schrijf haar naam niet op deze site omdat zij wel haar best voor mij heeft gedaan.
Het koste mij erg veel tijd om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Kan een case manager het wel erg bont maken door mij mede te delen dat dit een ondernemersrisico zou zijn? NIIIEEET. Daarom schakel ik jullie in.
Pfff...
Lees verder...

Arbeidrecht Nederland

Kijk uit met welke arbodienst je in zee gaat!